Home

Examensarbete GU läkarprogrammet

GUPEA: Examensarbete 30 Hp, Läkarprogramme

 1. GUPEA: Examensarbete 30 Hp, Läkarprogrammet. GUPEA >. Student essays / Studentuppsatser >. Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
 2. 10 är tillsammans med kurserna i Biomedicinsk fördjupning (BF) 1-3 en viktig del i din vetenskapliga och professionella utveckling. Syftet med kursen är att man skall få tillämpa och fördjupa tidigare och nya kunskaper, färdigheter och et
 3. Välkommen till läkarprogrammet. För allmänna frågor rörande antagning, se: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/kontakt. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet. Här hittar du bland annat utbildnings- och kursplaner, blanketter, information om tentamen och kontaktuppgifter till studievägledare.
 4. en 2019. Kursen ges av Institutionen för medicin och ingår i Läkarprogrammet, ter
 5. Examensarbete läkarprogrammet Examensarbetet är en viktig del i studenternas vetenskapliga och professionella utveckling. Syftet är att tillämpa och fördjupa tidigare och nya kunskaper, färdigheter och tillämpa ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt inom medicinsk forskning och utveckling

Sista delen av utbildningen är huvudsakligen träning av läkarens arbetsuppgifter; denna del är förlagd inom sjukvården. Du fördjupar din kunskap om vetenskapligt arbetssätt. Termin 10 gör du ett examensarbete och under de två sista terminerna finns det dessutom möjlighet att själv välja vissa moment efter eget intresse För Stina Fasth, student på läkarprogrammet, blev kursen i statistik med medicinsk tillämpning en viktig förberedelse inför examensarbetet. - Jag hade för lite kunskaper om statistiska metoder och kände en viss oro över att det skulle bli svårt att genomföra examensarbetet. Statistik var något jag visste väldigt lite om tidigare och jag tyckte att ämnet lät ganska tråkigt. Läkarprogrammets kurser: Termin 1. LÄG016 Introduktion och Tidig yrkeskontakt A HT20. LÄG016 Introduktion och Tidig yrkeskontakt A VT21. LÄG012 Översikt - anatomi, vävnad och cell VT21. LÄG012 Översikt - anatomi, vävnad och cell HT20. LÄG013 Molekylär cellbiologi VT21

Sahlgrenska Akademin Institutionen För Medici

Självständigt arbete (examensarbete) Under din utbildning genomför du två självständiga arbeten, så kallade examensarbeten. Varje examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs inom ramen för ditt huvudämne, det vill säga inom det ämne som omfattar 120 högskolepoäng Kursen syftar till att ge studenten erfarenhet inom både vetenskap och forskning, där studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examensarbetet ska handla om antingen forskning eller utveckling inom huvudområdet medicin, enligt programmets mål Det nya läkarprogrammet omfattar 360 högskolepoäng och leder till en läkarexamen. Programmet leder till legitimation utan att du behöver göra allmäntjänstgöring (AT) efter avklarad utbildning. Om du vill specialisera dig så behöver du efter avklarad utbildning göra minst ett års bastjänstgöring (BT). Det 5,5-åriga läkarprogrammet startade sista. Här kommer vi att presentera de studenter på läkarprogrammets examensarbete 30 HP som skriver på denna blogg då de utför sina projekt utomlands. Studenterna kommer att publicera sina egna blogginlägg. För att få kontakt med studenterna se respektive students presentation och kontaktuppgifter. Emil Bussqvis

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Bodil Ohlsson (Kursansvarig termin 10), reviderad 2021-03-04 Introduktion till guiden Den här guiden är tänkt som stöd för dig som skriver examensarbete på termin 10 Examensarbetet kan genomföras vid KI eller annat universitet, myndighet eller företag i Sverige eller utomlands. Varje student måste själv hitta ett lämpligt projekt, till exempel via läkarprogrammets projektdatabas eller genom att kontakta forskare som arbetar inom områden som intresserar studenten Inslag av vetenskaplig teori och metod finns med under hela utbildningen för att förbereda dig för ett vetenskapligt förhållningsätt i den kommande yrkesrollen. I slutet av sista året genomförs ett självständigt vetenskapligt examensarbete. I takt med att befolkningen blir äldre får allt fler människor besvär med försämrad hörsel Examensarbetet är en uppsats inom medicinsk forskning värd 30 hp, dvs en hel termins arbete. Termin 8 skiljer sig från andra terminer på läkarprogrammet då man knappt har någon schemalagd undervisning och ännu färre obligatoriska moment

Läkarprogrammet - Studentporta

examensarbete inom läkarprogrammet Karolinska institutet kan inte undgå kritik för brister i handledningen av examensarbetet Anmälan X har anmält Karolinska institutet till Universitetskanslersämbetet. Han har anfört bl.a. följande. Han studerar på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Under termin sj Examensarbete T10 läkarprogrammet: Skriva & publicera Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering Uppsatsen ska sparas i PDF-format. PDF-filen med uppsatsen/artikeln ska alltid laddas upp i LUP i sin helhet. Abstract ska läggas in och vara synligt i LUP, däremot avgör författarna själva om uppsatsen/artikeln ska vara synlig eller dold i LUP I läkarprogrammet ingår de kurser som framgår av nedanstående sammanställning. Kursernas mål, progression och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs vilken fastställs av programkommittén för läkarprogrammet. För självständigt arbete (examensarbete) finns särskilda anvisningar fastställda av programkommittén Hej! Jag undrar om det är någon som vet om det går att förkorta studietiden på läkarprogrammet i KI genom att göra examensarbetet tidigare än termin 8, och på det sättet hoppa direkt från termin 7 till 9? Undrar om det går att förkorta studietiden p

Kursöversikt för LÄA110 H19 Examensarbet

Examensarbete i medicin Cecilia Olsson Läkarprogrammet Göteborg, Sverige 2017 Handledare: Professor Stefan Bergman Allmänmedicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet FoU Spenshul Välkommen till Examensarbetet, höstterminen 2020. Kursen ges av Institutionen för medicin och ingår i Läkarprogrammet, termin 10 Kurstider 20-08-24-21-01-17. Datum för registrering på kursen via ladoktjänster: 20-08-10 - 20-08-28. Information om var du hittar vad här på Canvas och Studentportalen. För övergripande information innan kursstart använder vi vår kurssida på. Reseberättelse från ett examensarbetet på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet, mottagare av stipendium från Sten A Olssons stiftelse. Läkarprogrammets termin X. X som i exjobb, romerskt uttryckt termin nummer tio, x som i okänd variabel, x som i aussie-ölen XXXX. X som i X marks the spot. Jag heter Axel (med x Abstract Background: The formation of a pancreatic pseudocyst is a complication which can occur in patients secondary to acute or chronic pancreatitis, malignancy, trauma, or pancreatic surgery. Pseudocysts can be associated with symptoms such as pain, infection, jaundice, fullness, or nausea. Treatment of these pseudocysts is indicated in symptomatic patients

Handledare inom läkarprogrammet - Medarbetarportale

 1. 5 Examensarbete Kursen består av 2 delar och börjar med en förberedande tentamen som har 2 delar (statistik och sedan resterande blandat). Därefter får man skriva ett arbete och utföra de uppifter som krävs för att få ihop information till det arbetet
 2. st ett examensarbete på ter
 3. Är du intresserad av ljud, medicin, teknik och psykologi? Audionomprogrammet passar dig som vill arbeta tillsammans med människor för att hitta individuella lösningar på hörsel- och kommunikationsproblem. Utbildningen ger en bred och djup förståelse för människans hörsel. Den innehåller 13 veckors praktik, vilket förbereder dig väl inför kommande arbetsliv
 4. GU Play My Media; Kursöversikt. Hoppa fram till i dag. Välkommen till Psykiatrikurs 2 - HT19 (20/11 2019 -19/1 2020) Läkarprogrammet T7 - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi . Kursen börjar med upprop och kursintroduktion onsdagen den 20 november kl. 09:30 i Hjärtats aula, SU/S
 5. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385546.
 6. Våren 2016: Mikaela Lantz E-mail: guslantmi@student.gu.se Traffic accidents in the emergency room - Causes of injury, injury pattern and short term outcome Syftet med projektet är att kartlägga de patienter som kommer in till sjukhus efter att ha varit med om en trafikolycka. Studien kan då visa på vilken typ av olycka som är vanligast
 7. Examensarbete T10 läkarprogrammet: Strukturerad informationssökning Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering

Läkarstudenter och apotekarstudenter vid Sahlgrenska akademin bloggar om sina exjobb utomlands! På denna blogg beskriver examensarbetande studenter på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin sin vardag då de genomför sina ex-jobbsprojekt utomlands. Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium Skriva examensarbete utomlands. På termin 8 skriver man sitt examensarbete som läkarstudent. Examensarbetet är 30 hp, alltså en hel termin. Det finns nästan ingen schemalagd undervisning under hela terminen och knappt några obligatorier, vilket gör det till en utmärkt termin att åka bort Läkarprogrammet som startar hösten 2021 innehåller många nyheter. Examensarbete. År 6 Klinisk kurs 5, inriktning kvinna - barn (termin 1). Utbildningsplan. Efter utbildningen. Medicinsk vetenskap är oerhört bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället

Läkarprogrammet. Allmänt. Kurser. Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin 4. Termin 5. avslutade kurser T5. PU T5 VT18. Patobiologi 2 VT18. Examensarbete 1 VT18. Deltagare. Allmänt. Information studenter. Föreläsning på T4 inför Examensarbete 1, T5. Blanketter och mallar. Cooperation Agreement Faculty of Medicine Lund University. Examensarbeten på läkarprogrammet Ht 09 VO Akutsjukvård, USiL Allmänt Handledning för examensarbeten är väldigt utvecklande och en mycket bra merit. Ersättningen från fakulteten baserar sig på det normala antal timmar handledningen tar under en 10 v period: Förberedelse 10, Handledning 10, Examination 5, totalt 25 timmar Läkarprogrammet vid Lunds universitet ger dig grunden till ditt framtida läkaryrke. Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering University of Gothenburg. The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet besök läkarprogrammets sida på . www.gul.gu.se. För ansökan till senare del av program gäller prioriteringsgrupp 6, se nedan rangordning. Om samtliga sökande inom prioriteringsgrupp 6 inte kan beredas plats fastställs rangordningen dem emellan genom lottning

Examensarbete, 30 hp Läkarkandidat Christofer Håkansson Handledare: Docent överläkare Karin Manhem, Specialistläkare Magnus Hiller Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin Sahlgrenska Akademin Läkarprogrammet Göteborg, Sverige 2014 . Kursen utgör läkarprogrammets åttonde kurs. Kursen ges på en av följande huvudstudieorter: Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. Examensarbetet är ett självständigt arbete som fördjupar teoretiska kunskaper och metodkunskaper. En avgränsad vetenskaplig studie genomförs under handledning www.caresci.gu.se . INSTITUTIONEN FÖR VÅ RDVETENSKAP OCH HÄLS A . Riktlinjer för examensarbete . Introduktion . Programkommittén för vårdvetenskap och institutionsrådet vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa har beslutat att nedanstående riktlinjer för studenternas självständiga examensarbeten skall gälla from. Hitta till utbildaren Master examensarbete engelska. Mer. Engelska, master examensarbete med inriktning språkvetenskap. Uppsatsen skrivs på engelska och valet av uppsatsämne sker i samråd med handledare Master examensarbete engelska

Examensarbete utomlands. När du väljer att göra ditt examensarbete utomlands måste du vara registrerad vid Medicinska fakulteten och examineras här. Du följer ordinarie kursplan men gör det praktiska arbetet vid ett utländskt laboratorium, universitet, sjukhus eller annan institution Examensarbetet utomlands på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin · Studenter på Sahlgrenska akademin som gör sitt examensarbete utomlands reserapporterar. Blogga med WordPress.com. Posta till. Avbryt. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies

Läkarprogrammet Göteborgs universite

Läkarprogrammet, kurs 8 2020-05-14 DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET (EXAMENSARBETET) PÅ LÄKARPROGRAMMET Anvisningar för att skriva den vetenskapliga rapporten inom kursen Självständigt arbete (examensarbete) i medicin Rapporten från det självständiga arbetet ska skrivas som en vetenskaplig rapport enligt nedanangivna riktlinjer Läkarprogrammet: Examensarbete i medicin (30 hp) Vetenskaplig utveckling Medicinsk vetenskaplig metodologi (4.5 hp) Psykologprogrammet: Differentiell psykologi (15 hp) 2021-03-04 Innehållsansvarig: Kristina Leif. Dela Facebook Twitter LinkedIn. Kontakta och besök KI

Nyhetsbrev Läkarprogrammet 5/2016 Bästa kollegor, Programnämnden har haft sitt andra möte för terminen och bland annat införandet av en kurs i akutsjukvård/akut omhändertagande på sista terminen kommer allt närmre. Examensarbete - frivillig fördjupningskurs Läkarprogrammet ska förbereda dig för allt detta. Mål. Samhället och omvärlden har höga förväntningar på läkare. Utöver rent medicinska kunskaper ska en läkare vara omdömesgill, kunna kommunicera väl, sätta patientens behov i och examensarbete. Nedan kan du komma till respektive kurswebb för de kurser som ingår i temana LÄKARPROGRAMMET BESLUTAD 2(13) behörighet som läkare. Kunskap och förståelse Självständigt arbete (examensarbete) i medicin, 30 högskolepoäng (termin 8) Degree project in medicine, 30 credits (semester 8) Kursen omfattar ett självständigt arbete i medicinsk vetenskap

Stina är redo för examensarbetet Göteborgs universite

Självständigt arbete: Termin 5 och 6 samt termin 10 Läkarprogrammet Välkommen som ny handledare eller student till denna hemsida. Här väljer du som student ett studentprojekt och som handledare kan du få information och redigera i projektbanken eller annonsera nya projekt Läkarprogrammet, 330 hp. Medical Programme, 330 credits. Antagningstillfälle Självständigt arbete (examensarbete) i medicin, 30 högskolepoäng (termin 8) Degree project in medicine, 30 credits (semester 8) Kursen omfattar ett självständigt arbete i medicinsk vetenskap

Kurs 8: Självständigt arbete (examensarbete) i medicin. Kursens upplägg för arbeten genomförda t.o.m. HT2020: Terminsvecka 1-14 ca: projektarbete och rapportskrivnin 2 Examensarbeten i 2011 års lärarprogram Det här brevet har tidigare gått ut till institutioner som har kursansvar i en eller flera examensarbeteskurser inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-03-14 Inrättad av: Programkommittén för läkarprogrammet Reviderad: 2019-09-03 Reviderad av: Programkommittén för läkarprogrammet Gäller från: vecka 27, 2019 Behörighet: Antagen till programmet. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning

Kursöversikt - Studentporta

Läkarprogrammet vid Umeå universitet är en modern, nyutvecklad utbildning med fokus på din blivande läkarroll i en föränderlig och global miljö. Du introduceras gradvis i läkarrollen, parallellt med att du bygger upp en bred kunskap om människan med fokus på slutmålet - att kunna arbeta som läkare Examensarbetet är ett större projektarbete på 30hp som äger rum under hela termin 8 på läkarprogrammet KI. Olika svenska läkarprogram kan förlägga exjobbet på olika terminer, men det bör [ Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver.

examensarbetet vid ett seminarium, samt genom att ge en kort populärvetenskaplig presentatrion av uppsatsen. Följande uppgifter ingår: 1) Att författa en godkänd uppsats. 2) Att medverka vid ett granskningsseminarium (att opponera, att försvara samt åhöra) 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftli Flera lärosäten har olika kurser som benämns Examensarbete: Examensarbete (Göteborgs universitet) Examensarbete med inriktning mot global hälsa (Göteborgs universitet) Examensarbete i medicin (Karolinska institutet) Examensarbete 1 (Lunds universitet) Examensarbete 2 (Lunds universitet..

Ämneslärarprogrammet Göteborgs universite

beslutat att examensarbetet ska vara inriktat mot att söka, värdera, bearbeta och presentera vetenskaplig litteratur. Examensarbetet kan även vara inriktat mot en mindre empirisk studie eller ett utvecklingsarbete som syftar till att med vetenskapliga utgångspunkter utveckla en specifik verksamhet Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program: Specialistsjuksköterskeprogrammet Psykiatrisk vård Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot psykiatri sk vård OM5380 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2015/Vt 2016 Handledare: Lilas Ali Examinator: Margret Lepp Nyckelord: Tonåring, ADHD, delaktighet, bemötande, person centrerin Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Cardiovascular effects of 100% Biodiesel . Student: Mikael Kabele . Supervisor: Jenny Bosson . Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå Universit Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Läkarstudenters erfarenheter av genusklimatet på kliniska placeringar - En fokusgruppsstudie . Student: Emelie Kristoffersson . Handledare: Katarina Hamberg . Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå Universite lärarens erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Centrala begrepp i examensarbetet är: komparation, analys, intervju, enkät, läroböcker. FÖRORD Examensarbetet har utförts i ett samarbete av ovan nämnda tre författare. Författarnas gemensamma och olika inriktningar på deras utbildning har bidragit till berikande insikter

Examensarbete i medicin (30 hp) Karolinska Institutet

Detta är en lista över alla sidor som tillhör kategorin Examensarbete Projekt examensarbete läkarprogrammet T10. Nu är det hög tid att anmäla projekt till läkarstudenternas examensarbeten (30 hp) inför höstterminen 2016. Registrering av projekt senast den 12 februari 2016. Terminsperiod 2016 -08-29 -- 2017-01-15. Anmälan (Registration form) finns på fakultetens webbplats (http://www.medfak.umu Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Artificial Nutrition and Hydration in the last week of life - does it help or harm the palliative patients? An observational study of 280 patients . Student: Anna Fritzson . Handledare: Bertil Axelsson . Department of Radiation Sciences. Umeå Universit

Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . The relation between different aspects of socioeconomic position and increased psychological distress - a cohort study . Student: Ida Linander . Supervisor: Anne Hammarström Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå Universit Detta inlägg postades i Examensarbete den 17 mars, 2021 av Daniel Mårtensson. Hurry up before they ' re gone Syftet: Syftet med studien är att analysera hur Gina Tricots målgrupp uppfattar och upplever hållbarhetskommunikation genom Gina Tricots varumärke samt Gina Tricots influencer marketing hållbarhetskommunikation

Läkar­programmet Karolinska Institutet Utbildnin

För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) i medicin (termin 8) krävs godkänd kurs Klinisk medicin 1 (termin 6) samt godkända obligatoriska moment på kursen Klinisk medicin 2 (termin 7). Dessutom krävs att förkunskaraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda Examensarbete T10 läkarprogrammet: Göra litteraturstudie. En systematisk översikt eller Cochrane-översikt följer alltid ett särskilt protokoll och kräver flera granskare. Du ska redovisa både vilken sökstrategi du använt och dina principer för urval och relevansbedömning Linköping Infektionskliniken Sista ansökningsdag: 2020-11-30 BMA eller vårdstuderande Jag är för närvarande kursansvarig och examinator för examensarbetet i medicin vid KI och ansvarar för att leda det pedagogiskta utvecklingsarbetet inom kursen. Jag arbetar också med utveckling av nya kurser (på termin 1 och 5) som ingår i strimman av vetenskaplig utveckling på läkarprogrammet

Resestipendium Examensarbetet utomlands på

Konkurrensen var tuff med 5 514 inskickade bidrag från studenter vid 244 universitet i 121 länder. Kriterierna är att examensarbetena ska skrivas på engelska och ha fått betyget A. Eftersom KI inte har graderingsbetyg har istället programmen nominerat bidrag. KI skickade in 17 examensarbeten för bedömning Läkarprogrammet (utresande) Maria Sjöström Telefon: 046-222 14 98 E-post maria [dot] sjostrom [at] med [dot] lu [dot] se. Ansvarar för: Arbetsterapeutprogrammet; Fysioterapeutprogrammet; Logoped- och audiologiutbildningarna; Sofie Wallberg Telefon: 046-222 31 73 E-post sofie [dot] wallberg [at] med [dot] lu [dot] se. Ansvarar för: Biomedicinprogramme Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Cardiotoxicity in trastuzumab adjuvant treatment of breast cancer -Routine monitoring of left ventricular ejection fraction . Student: Ida Jönsson . Handledare: Anne Andersson . Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universite Information om hur du kommer igång med ditt kandidatprojekt eller examensarbete hittar du i Chalmers studentportal under Kandidat- och examensarbete . Där finner du föreskrifter, blanketter och mycket mera. Kandidat Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom r

Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Ultrasound and color Doppler-guided Insertional Achilles Tendon surgery . Student: Martin Isaksson . Supervisors: Peter Larsson, Håkan Alfredson . Department of Surgical and Perioperative Sciences. Umeå Universit Coronainformation från läkarprogrammet 2020-03-17.pdf. Coronainformation 2020-03-17 12:19 Information om 6-åriga läkarprogrammet. G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete för kandidatexamen GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Avancerad nivå A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskarav A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskarav A1E: innehåller examensarbete för magisterexame av läkarprogrammet. Att studenten har en KI-anknuten handledare i dessa fall är viktigt av flera skäl. Det allra viktigaste skälet är att examensarbetena vid KI ska hålla en hög och jämn kvalitet; den externa handledaren ska vara väl insatt i ämnet för examensarbetet men kan inte förväntas vara lika insatt i KI:s kvalitetskriterier Regelverk för antagning till senare del av Läkarprogrammet Antagning till senare del av läkarprogrammet i Umeå. Fastställda av Programrådet för läkarutbildningen 2010-08-31, reviderad 2012-02-24, 2013-11-12, 2016-12-06. Regler gäller från och med antagning till höstterminen 2018

Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens

Vid examinationshögtiden för läkarprogrammet den 1 juni 2018 delades diplom ut för bästa examensarbeten i medicin. Två som fick ta emot pris var Hanna Mèjare Berggren och hennes handledare Christian Olsson, gruppen Thoraxkirurgi, MMK. Titel: Validation and adjustment of Leipzig-Halifax Acute Aortic Dissection Type A Scorecar Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Förskrivning av olämpliga läkemedel hos äldre, en jämförelse mellan tätort och glesbygd . Student: Alexandra Wermelin . Handledare: Jonas Claesson . Institutionen för Farmakologi och Klinisk Neurovetenskap. Umeå Universite LÄKB53, Examensarbete 1 (Grundnivå), 15 högskolepoäng Degree Project 1(Basic Level), 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Medicin G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete för kandidatexamen • • • • • • • • • • • •

Audionomprogrammet Göteborgs universite

Examensarbete - Termin 10 - Läkarprogrammet, Umeå Universitet . Höstterminen 2012 . Evaluation of 131I treatment of thyreotoxicosis at the University Hospital in Umeå.. A retrospective study . Student: Johan Hasslo Lägg till ett examensarbete. Titel på projektet * Förnamn * Efternamn * Personnummer * Email * Lagra personuppgifter enligt personuppgiftslagen * Jag godkänner att ni lagrar mina personuppgifter enligt PUL. Vänligen tryck endast. Nyckelord: bedömning, betygsättning, examensarbeten, likvärdighet Inledning Forskning om hur universitetslärare faktiskt går tillväga när de bedömer är ännu begränsad. Som examinator på lärarprogrammet har jag ofta känt mig osäker när jag har bedömt och betygsatt examensarbeten TY - GEN. T1 - Råd och info till handledare för examensarbeten på läkarprogrammet. AU - Ekelund, Ulf. PY - 2009. Y1 - 2009. M3 - Övrigt. PB - Faculty of Medicine, Lund Universit

 • Scrapbooking Papier Weihnachten.
 • Kampanjkod Jokersystemet.
 • Schuldnerverzeichnis Hessen.
 • رقم هاتف بنات للزواج.
 • Les Reines du Shopping Leslie streaming.
 • Havrekex med olja.
 • Gin and Juice recipe.
 • Enbär giftigt.
 • Leipzig Ausgehtipps.
 • Accuwa.
 • Tyngre päronglass.
 • Diskho under fönster.
 • Bavaria 34 Cruiser pris.
 • Uthållighetsövningar.
 • Sudha the elephant.
 • Linerläggning Folkpool.
 • Arduino LCD clear row.
 • Funny video clips.
 • Köln Schalke Tickets gästeblock.
 • Utelekar barn vinter.
 • Blumen Hintergrund Vintage.
 • Stephen King: Dolores.
 • List of first primes.
 • Cities Skylines PS4 Cheats Geld.
 • Sacral foramina function.
 • Kräks efter badhus.
 • Havrekex med olja.
 • Casting Creme Gloss Dark Blonde.
 • Sverige meds utan recept.
 • Bandidos MC historia.
 • Gamla gångjärn IKEA.
 • Hejo TV.
 • Gjordes Kartago av Rom crossboss.
 • Mau MP.
 • Sporthotel Göbel Willingen Speisekarte.
 • LED slinga blinkar Avstängd.
 • Gamepad Android TV.
 • Tryggsam Mina Sidor.
 • Fyra grundstenar till ett bättre liv.
 • Bohemisk matta.
 • Outdoor activities in Richards Bay.