Home

Kg asfalt per m2

Utläggningshastighet beräknas enligt nedan, viktiga parametrar är läggningsbredd, tjocklek och mängden massa, som skall läggas ut per timme. Utläggningshastighet = (utläggningsbehov per timme) / (läggningsbredd x tjocklek) Exempel: Utläggningsbehov = 100 ton/timme Läggningsbredd = 3,5 m Tjocklek = 90 kg/m2 Mängd: 100 kg asfalt/m2 ger en tjocklek på ca 4 cm, vilket lämpar sig för normala gårdsplaner. Ytor som är utsatta för mer slitage och belastning kräver 120 kg/m2, vilket ger en tjocklek på ca 5 cm. Ett bra underarbete är A och O för en lyckad asfalterin The amount for 1 m2 of color asphalt is 25kg (1cm thick). The amount for coarse aggregate mix is less - about 24kg per 1cm, because their granularmetric curve is discontinuous, that is the space between large grains is filled with sand, but not with small fractional stone screening dust, as it is in the case of SMAM Lämpliga fraktioner för GJA är BCS 8-11,2 mm eller 11,2-16 mm, ca 8 kg/m2. Gång- och cykelbanebeläggningar avsandas med naturmaterial 1-3 mm, alternativt makadam eller BCS 4-8 mm, ca 4 kg/m2. I gjutasfalt som skydds-eller bindlager skall invältas BCS fraktion 4-8 mm, ca 4 kg/m2, om ytan avses att trafikeras

12 Utläggning - Asfaltboke

 1. Kostnaden för asfaltering varierar beroende på vilka förutsättningar som gäller och påverkas av en rad faktorer. Här följer några exempel. Storlek. Storleken på den yta som ska asfalteras påverkar totalpriset men ofta anges pris per kvadratmeter. Kvalitet
 2. I vissa fall kan det även vara en fördel att använda asfalt med förhöjd bindemedelshalt i lokalgator typ villagator. Förhöjd bindemedelshalt anges med ett F efter beläggningstyp, t ex ABTF. För att ta upp de stora skjuvkrafterna på ytor där tillåtet antal standardaxlar är ≥ 5,0 x 10 6 eller vid beräknat antal tunga fordon per körfält, ÅDTk, tung > 100 ska ett bindlager läggas
 3. ösa lagret. Beläggningstypen anger en grov bestämning av ballastens kornstorleksfördelning och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största no
 4. mängden koldioxidutsläpp per utlagt ton inklusive alla ingående faktorer på ca 52 kg CO₂/ton asfalt. Detta ger på årsbasis i Sverige ca 390 000 ton CO₂, beräknat på en ABT 16 70/100 med 20 km transport (ref.4)
 5. Bara asfalten skulle kosta 22000kr inkl. moms & i ditt fall skulle ju (förutsatt att m2 priset för asfalt är någorlunda samma mellan NCC/Peab) bara underarbetet landa på 54000kr....! Har du kanske en del att fylla upp, tänker att de kanske inkluderat material som bergkross/0-18 i priset
 6. Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, syrisk asfalt, jordbeck) används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr istället ofta av stenkolstjära) och krossat stenmaterial.Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa
 7. dre anläggnings- och dräneringsarbeten samt stensättningar

Standard density for asphalt is 145 lb/ft 3 (2322 kg/m 3). Multiply the volume by the density (in the same units) to get the weight Supported measurement units include inches, feet, yards, meters, and centimeters Hur mycket asfalt tillverkas i Sverige? I Sverige har under senare år tillverkats och lagts ut mellan fem och sju miljoner ton asfalt per år. Detta motsvarar knappt ett ton asfalt per capita och år, vilket grovt räknat är en medelmängd i Västeuropa. Hur mycket väg finns i Sverige? Cirka 1% av Sveriges yta är vägar Fördelarna med asfalt är många. NCC hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av asfalteringsarbeten. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel lagning på infarten eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande asfaltarbeten A-PRIS SUMMA: MARKARBETE: Rivning asfalt (50-100mm) 40 388 m2 15 520 kr Rivning asfalt (100-200 mm) 60 910 m2 54 600 kr Fräsning asfalt (0-100mm) 140 375 m2 52 500 kr Jordschakt ca 0,5 meter 250 450 m2 112 500 kr Topp 40mm (handläggning) 280 386 m2 108 080 kr Topp 40 (maskin) 140 m2 0 kr Topp 100 (maskin, ABT+ABB) 350 m2 0 kr Justering Ob.Bärlager 40-80mm (handläggning) 80 619 m2 49 520 k

300kr/m2 ink moms plus 1800kr för etablering kan jag fixa för! För asfalt och utläggning. Då är inte justering/underarbetet inräknat Dem här priserna per kvadrat asfalt, lagt och klart låter ju precis som Irländarnas. Ja, jag skulle då aldrig kunna ettablera mig hos kund med läggare, vält, manskap, asfalltsbil för 140:- kvadraten 10mm it's r150 per square meter 30mm it's r250 per square meter call 0628947182 all price its including installation and suppl 40-60 kg/m2 60-80 kg/m2 80-110 kg/m2 Towntop ABT 11 ABT 16 Towntop läggs i tjocklekar mellan 20-30 mm. FakTaruT Asphalt weighs 2.243 grams per cc. For a tonne (a long ton) multiply that number by 1000 and the product will be the number of cc's in a tonne. 1 pound is equivalent to 2.24 kg. Multiply 2.24 by 1000 and you and the product is the number of grams in a short ton of asphalt

Asfalt Rafael

 1. Antal grobara frön/m2. Enheter/ha. 1 säck räcker till (ha) TKV i gram. Ungefärlig utsädesmängd kg per ha. Åkerböna. 700 kg. 20. 1 miljon. 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560. 212-336. Ärter. 700 kg. 40. 2 miljoner. 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290. 200-348. Höstkorn (hybrid) 500 kg. 10. 10 miljoner. 160 (140-200) 1,6.
 2. About Concrete, Asphalt; 1 cubic meter of Concrete, Asphalt weighs 2 243 kilograms [kg] 1 cubic foot of Concrete, Asphalt weighs 140.02592 pounds [lbs] Concrete, Asphalt weighs 2.243 gram per cubic centimeter or 2 243 kilogram per cubic meter, i.e. density of concrete, Asphalt is equal to 2 243 kg/m³.In Imperial or US customary measurement system, the density is equal to 140.0259 pound per.
 3. Grusasfaltbeton GAB I er et bærelagsmateriale, der fremstilles af 0/22 mm grusgravsmaterialer tilsat hård bitumen (40/60 eller 70/100). GAB I bør ikke udlægges i tyndere lag end 115 kg/m2 ved anvendelse af 70/100 og 135 kg/m2 ved brug af 40/60
 4. 0,4-0,5 kg/m2 och sandas av. • Tvärgående fogar i nämnda beläggningar ska förseglas på en längd av 2 m före och efter fogen. • Förseglingen ska utföras samma dag som beläggningen läggs
 5. Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov. Vi gör det med egen produktion av allt från stenmaterial, bitumenemulsion och 150 asfaltsorter till fräsning, utläggning och linjemålning med termoplast. Vi har även labb för utveckling av nya produkter och materialanalyser
 6. Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 170 kr/m2 1 1 - 50 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. K .antskärning, justering grus, klistring samt transport 407 kr/m2 Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 170 kr/m2
Asfaltfrees W210Fi - Aduco Nederland BV

Asphalt tonnage calculator Share this page Material * Please choose AC Medium and Open graded Surface and Binder Courses AC Dense Surface, Base and Binder courses HRA Surface, Base and Binder courses SMA Surface and Binder Courses EME2 Binder Cours You can expect the cost of asphalt per m2 to be anywhere from around $25/m2 to $40/m2. There are many factors that determine where you will pay the lower or the higher cost of asphalt per square metre 3. How much is a ton of asphalt / Hot Mix? Price: Hotmix $175.00 ton + GST Polymer + rubber hotmix $185.00 ton + GST ( add $10.00 extra per ton on the base price) 4. How much is asphalt / Hot Mix cost per square meter? Based on the above price: ½ or 12.7 mm thick = 95 SqM = A$1.85 / SqM + GST; 1 or 25.4 mm thick = 48 SqM = A$3.70 / SqM + GS

The amount of asphalt per 1m2 roadtm

Concrete, Asphalt weighs 2.243 gram per cubic centimeter or 2 243 kilogram per cubic meter, i.e. density of concrete, Asphalt is equal to 2 243 kg/m³. In Imperial or US customary measurement system, the density is equal to 140.0259 pound per cubic foot [lb/ft³], or 1.2965 ounce per cubic inch [oz/inch³] EPS-betong väger kg per kubikmeter. För grus anges kilogram per kubikmeter , och för sand av samma material är värdet också kilogram per kubikmeter. Fastighet: Sandarna 18: 25: , 725: , Kungsladugård 109:2 Göteborgs socken. Inledningsvis avbanades torv och matjor alternativt asfalt och bärlager The asphalt unit weight is 2243 per cubic meter. Therefore 2.4 ton of asphalt = 1 cubic meter. 1 cubic yard of hot asphalt mix weighs 2.025 tons or 4050 lbs. These measurements are an approximation and therefore when you are ordering the quantity ensure that you add more asphalt to gather for the waste and you don't run short as you do your. NB: Standard asphalt is 140 pounds per cubic foot. But wait, there's more! If you know the cost of the asphalt per unit volume or mass, the calculator will also work out the total cost for you

Asphalt is a black cementitious material, made by fractional distillation of crude petroleum. This online Asphalt Volume Calculator helps you to estimate the Asphalt tonnage required for making a pavement of a specified length, width and thickness Asphalt shingle or asphalt-fiberglass composite shingle (2.7 lb m /ft 2, 13.2 kg/m 2) Metal roofing - aluminum or steel - panel, sheet or shingle (1.2 lb m /ft 2 , 5.9 kg/m 2 ) Terne plate - copper bearing steel sheet (0.7 lb m /ft 2 , 3.4 kg/m 2 Beräkna densiteten av asfalt genom att dividera sin vikt med dess volym. I exemplet skulle beräkningen se ut så här: Densitet av asfstyle='max-width:90%' alt=350 g /250 ml=1. 4 g /ml 5 Graag geven wij ook u een messcherpe asfalt prijs per m2 of project. Ga via onderstaand formulier naar aanvraag prijs asfalt per m2 Kilopascal Kilogram force per square meter; 1 kPa: 101.97162129779 kg/m2: 2 kPa: 203.94324259558 kg/m2: 3 kPa: 305.91486389337 kg/m2: 4 kPa: 407.88648519116 kg/m2

Vad kostar asfaltering? NC

Megapascal Kilogram force per square meter; 1 Mpa: 101971.62129779 kg/m2: 2 Mpa: 203943.24259558 kg/m2: 3 Mpa: 305914.86389337 kg/m2: 4 Mpa: 407886.48519116 kg/m2 The Prime coat shall be applied uniformly to the surface of the base using a pressure distributor at a rate between 0.65 and 1.75 kg per square meter (For Oman, Standard Specification for Road and Bridge Construction 2010 application rate is 0.8 - 1.75 kg per square meter ) and at a temperature between 50℃ to 80℃ for MC-70 and at a temperature between 65℃ and 105℃ for MC-250 459.00 kg >>Kontakta oss för offert. Lagermetall AB • Boskärsgatan 23 • 702 25 Örebro • Tel. 019-20 96 60 • Fax 019-12 38 55 • brons@lagermetall.se • Facebook. Lagermetall AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.. 1 kg/m2 = 0.00000981 MPa enter value and units for conversion =.

Ca. 0,5 kg/m2. Förpackning 25 kg säck (hel pall 40 st). Butikspriset kan avvika beroende på region. Rabatt vid köp av hel pall med avhämtning i butik. Vid distanshandel tillkommer frakt. Vid köp av helpall krävs lossningshjälp Vid leverans av helpall av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra. Asphalt Roofing 2 layers, 19 mm thick 42 kg/m2 Damp-proofing, 19 mm thick 41 kg/m2 Bitumen roofing felts Mineral surfaced bitumen per layer 44 kg/m2 Glass fibre Slab, per 25 mm thick 2.0-5.0 kg/m2 Gypsum panels and partitions Building panels 75 mm thick 44 kg/m2 Lead Sheet, 2.5 mm thick 30 kg/m2 Linoleum 3 mm thick 6 kg/m2 Plaste

Beläggning asfal

Cold asphalt product. Builders Cold Asphalt (25kg) Eco friendly. Yes pack size. 25kg installation. Inland Coastal 25 kg. Article/SKU Number. 643508 barcode. 6009194528790 You might also need... Additives. Keying agents. Cement. Brick and plastering tools. Paint Primer. Paint. Full box out remove 180mm of soil supply spread 150mm of road base compact and trim ready for asphalt 50m2 about $2,000 plus GST. Rip and trim existing limestone compact and ready for asphalt 7,000m2 about $49,000 plus GST. Supply and spread 150mm of road base at 150mm compact trim and ready for asphalt 1000m2 about $17,000 plus GS

Beräkna hur mycket grus och sten det går åt både i volym och vikt Next, the contractor must multiply this by the density, measured in pounds per cubic foot, or PCF. For example, 50 cubic foot multiplied by a PCF of 150 would require 7,500 pounds of asphalt, or 3.75 tons Finspackel Mapei Plan R35 Plus 20 kg. 399 kr. Planmix S12 Rapid Konradssons. fr. 192 kr. Golvspackel Bostik 1030 Flexi. 509 kr Rek. 532:-Primer Golv Torrbruksprodukter. fr. 129 kr Rek. 132:-Planmix Konradssons 60 20 kg. 310 kr. Väggspackel Mapei Nivoplan 350 l 15 kg. 299 kr. Asfalt T-Emballage Potmix Repair. fr. 289 kr. Novoment M1 Plus PCI 25. Density is a measure of mass per unit of volume. Weight and volume depend on temperature, pressure and composition due to density changes. 1 kg of asphalt = 0.000909 m3 1 kg of ground = 0.000556 m3 1 kg of garbage = 0.004 m3 1 kg of stone = 0.000455 m3 1 kg of sand = 0.000556 m

Pris på asfalt Byggahus

Repair Cold Asphalt _____ Many different types of cold asphalt mixes are and have been available over the years and have been unsuccessful as permanent materials due to poor aggregate selection, inconsistent manufacturing, poor workablility and incorrect type of binder Application of Cold-Repair-Asphalt. Spread out the repair-asphalt with a rake and press it down with a rammer or any other adapted tool or implement. In the case of high temperatures, it is advisable to scatter sand on the repair-asphalt. Thickness of layer up to 60 mm. Use. 25 kg/m2, per centimeter thickness. Storag Grön asfalt. Skanskas Gröna asfalt är en del av vårt arbete mot att bli ett klimatneutralt företag. Vi har tagit fram en asfalt med lägre fossil koldioxidbelastning som går under samlingsnamnet Grön asfalt. Säkerhet är viktigt för oss. Asfaltmassan vi tillverkar håller ofta mellan 140 och 180 grader galvanising, per kg steel 2.8 softwood timber mouldings, etc 3.1 cellulose insulation 3.3 asphalt (paving) 3.4 plaster, gypsum 4.4 glulam 4.6 plaster board 6.1 ceramic pipe 6.3 dimension stone, imported 6.8 brick, glazed 7.2 GRC 7.6 cement 7.8 particle board 8.0 aluminium, recycled, general 8.1 steel, recycled, reinforcing, sections 8.9.

Asfalt - Wikipedi

REGULARIZATION LAYER WITH ASFALT SL: Mix until perfect homogenization, before applying the product,. If necessary, add a small amount of water (Maximum 5 - 10%) for easy manoeuvrability. Performed extension manually by a dray rubber. Approximate consumption, depending on the roughness of the surface, 2 to 3 kg/m2. (Per Layer) To calculate a kilogram-force per square centimeter value to the corresponding value in kgf/m2, just multiply the quantity in kgf/cm2 by 10000 (the conversion factor). Here is the formula : Value in kilograms-force per square meter = value in kgf/cm2 × 1000 Kilogram force per square meter. kg/m2 is the pressure exterted by one kilogram force being applied to an area of one square meter . Kilogram force per square meter to Pounds per square foot formula. psf = kg/m2 * 0.20482 . Pounds per square foot. 1 psf is the pressure exterted by one pound-force of force being applied to an area of one square.

The kilogram per square millimeter (kg/mm2) and kilogram per square meter (kg/m2) represents the quantity of area density. The base dimension of area density is WEIGHT per SQUARE LENGTH. In this unit conversion example, the kilogram and kilogram belong to the unit of WEIGHT while the square millimeter and square meter are the units of SQUARE LENGTH The abbreviation for lb/in² and kg/m² is pound per square inch and kilogram per square meter respectively. 1 lb/in² is 703 times bigger than a kg/m². To measure, units of measurement are needed and converting such units is an important task as well. unitsconverters.com is an online conversion tool to convert all types of measurement units including lb/in² to kg/m² conversion SI derived units are units of measurement derived from the seven base units specified by the International System of Units (SI). They are either dimensionless or can be expressed as a product of one or more of the base units, possibly scaled by an appropriate power of exponentiation.. The SI has special names for 22 of these derived units (for example, hertz, the SI unit of measurement of.

Kilogram force per square meter. kg/m2 is the pressure exterted by one kilogram force being applied to an area of one square meter . Kilogram force per square meter to Inches of Water formula. in H20 = kg/m2 * 0.039370 . Inches of Water. 1 inch of water is the pressure exerted by a 1 inch high column of water at a given temperature Hanson offer Asphalt deliveries 24 hours, 7 days a week up to a distance of 50 miles from our strategically located asphalt plants. We operate a 200 vehicle strong company fleet of fully CLOCS and FORS Gold compliant non-tipping Walking Floor artics and 8 wheel tippers.Our high quality asphalt product solutions have been developed to be the ideal choice for a wide range of asphalt surface. As the unit of daily precipitation in IPCC data base is kg/m2/s i.e., equivalent to mm/s, I found that we desire to multiply the value by 24*60*60 to get the total rainfall in mm per day Typically 1 tonne (1000 kg) of asphalt will cover 35 m2 to a thickness of 12 mm, this being the thinnest single coat usually laid in one-coat work. Coats as thin as 10 mm are laid but only in combination with other coats. This cover rate takes into account a certain degree of unevenness in the substrate

Wegenverf geel kopen? Blik 7KG - geel RAL 1023

With this online calculator, you can convert tonnes of asphalt to m3 (tonnes of asphalt to cubic meter). Reference data: Density of asphalt = 1000 1100 kg/m 3 Mass (weight) and volume depend on temperature, pressure and composition due to density changes Colas Danmark producerer og sælger asfalt til små og store projekter. Vi er en af landets førende asfaltentreprenører med afdelinger over det meste af DK How to convert from kg/m 3 to kN/m 3?. Correctly measure in kgf / m 3 (kilogram-force per cubic meter). 1 kgf / m 3 = 1 kg/ m 3.. 1000 kgf/m 3 = 9.80665 kN/m 3 (with the acceleration of free fall g = 9.80665 m/s 2). if rounded, then 1000 kgf/m 3 ≈ 10 kN/m 3 (with rounded gravitational acceleration g ≈ 10 m/s 2). 1 kgf/m 3 = 1 kg/m 3 = 0.00980665 kN/m 3. 1 kgf/m 3 = 1 kg/m 3 ≈ 0.01 kN/m Machinery Categories Asphalt rollers Excellence is the gradual result of always striving to do better. In keeping with this motto, BOMAG has been developing, designing and building compaction equipment for 60 years

ton/m2 to micron mercury ton/m2 to exabar ton/m2 to megapascal ton/m2 to hectobar ton/m2 to ton/square foot ton/m2 to ton/square inch ton/m2 to meter of head ton/m2 to pascal ton/m2 to gram/square centimeter ton/m2 to picobar ›› Metric conversions and more. ConvertUnits.com provides an online conversion calculator for all types of. RINCIAN BIAYA / HARGA PEMBUATAN JALAN ASPAL TERBARU HARGA PEMBUATAN JALAN ASPAL PER METER2 - Kontraktor Jasa Pengaspalan dan Perbaikan Jalan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung dan sekitarnya Video: Udlægning af asfalt og armeringsnet på Tåsinge. I løbet af vinteren 20/21 har Munck Asfalt udlagt 5.000 m2 asfalt på Staboltvej, Tåsinge

Asfaltera garageuppfart - Peab Asfal

Asphalt Calculator - How much asphalt do you need

Betongspackel 10kg/säckFör lagning samt skarvspackling av betong m.m. För inom- och utomhusbruk, där det krävs relativt hög hållfasthet. Åtgång (10mm tjocklek) 13 kg/m2.OBS! Vid köp av hela pallar levereras produkten med lastbil med bakgavellift vilket innebär att leveransen är såpass stor/tung att vanlig leverans inte kan fö. Runda rör (dy-t) x t x 0,0254 = vikt (kg/m) Rekyl Material AB Nennesmovägen 11 334 33 Anderstorp. Telefon 0371-160 10 E-mail: info@. Peab Asfalt hjälper dig att asfaltera allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infrastrukturprojekt. Vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar. Genom tankbeläggningar kan vi även hjälpa dig med förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar. Vi kan allt om asfalt 1 kg/m³ kilogram per kubikmeter: gram per kubikcentimeter: 0.001 g/cm³: gram per liter: 1 g/l: gram per kubikmeter: 1000 g/m³: gram per milliliter: 0.001 g/ml: gram per millikubikmeter: 0.000001 g/mm³: kilogram per kubikcentimeter: 0.000001 kg/cm³: kilogram per liter: 0.001 kg/l: pund per kubikfot: 0.06243 lb/ft³: pund per kubiktum: 0. Mått för frigående värphöns Antal hönor per kvadratmeter. Om du har ett envåningssystem får du som mest ha 9 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta om hönorna väger mindre än 2,4 kilo och 7,5 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta om de väger 2,4 kilo eller mer

Rainwater figure of 2.4 kg/m2 per mm of thickness may be Nominal 10mm FlexiPhalte roofing grade mastic asphalt. Glass fibre Asphalt Driveway Costs and How to Save in 2020 Oneflare The average driveway asphalt cost in Australia is approximately 30 per square metre But how much does it cost to resurface asphalt driveways? Here's a cost breakdown. Most companies will charge business owners per square foot of resurfaced driveway. In general, business owners can expect to pay a minimum of $2.25 per square foot of resurfaced asphalt. A 1,000-square foot commercial driveway could thus cost, at a bare minimum.

Asfaltfrees W210i - Aduco Nederland BVTakshingel isola skrå Rustikröd 2,95m2 | XL-BYGG Vänersborg

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. [1] Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar således direkt ämnets vikt.Ibland används specifik vikt som en synonym till densitet, men i vetenskapliga sammanhang kan begreppen vara väsentligt olika 10.4 kg/m 2: Asphalt Roofing Shingles: 3.0 lb/ft 2: 15 kg/m 2: 1/4 in. Slate Shingles: 10 lb/ft 2: 49 kg/m 2: Aluminum Roofing 26 gauge: 0.3 lb/ft 2: 1.5 kg/m 2: Steel Roofing 29 gauge 5: 0.8 lb/ft 2: 3.9 kg/m 2: Built-Up 3 Ply & Gravel Roofing: 5.5 lb/ft 2: 27 kg/m 2: Bank Sand: 2,500 lb/yd 3: 1,483 kg/m 3: Torpedo Sand: 2,700 lb/yd 3: 1,602. Moment of inertia unit conversion between kilogram square meter and ton (metric) square meter, ton (metric) square meter to kilogram square meter conversion in batch, kg.m2 t.m2 conversion char Paving an asphalt driveway costs $4,739 on average, with a typical range between $2,932 and $6,564.This project runs $7 to $13 per square foot, including $2 to $6 per square foot for materials and $5 to $7 per square foot for labor. If you need replacement, you'll pay $8 to $15 per square foot.Although driveways are the most common use of asphalt in the home, other applications include Divide the specific gravity of the liquid asphalt into 8.328 (pounds of water per gallon) to get the pounds of asphalt per gallon. For example, if the specific gravity of the asphalt is 1.03, divide 8.328 by 1.03 to get a result of 8.085 gallons of asphalt per pound

 • BahnCard 25 Jugend.
 • Centralt vestibulärt syndrom hund.
 • Jula fritid.
 • Frauen vermittlung Litauen.
 • Spendor A1.
 • Heureka Fysik 2 lösningar kap 14.
 • Flerstämmiga miljöer.
 • Stadler Form Robert.
 • Hus Sandvik.
 • Snedfraktur.
 • IT forensik stockholm.
 • Dota 2 ranking medals.
 • Grand Stockholm Bio.
 • Material culture.
 • 70 talet musikhistoria.
 • Hebebühne ohne Bodenbefestigung.
 • Fulltofta Naturcentrum öppettider.
 • Lärarnas Riksförbund Umeå.
 • Manfred Lehmann Gehalt.
 • Elda äng.
 • Manuel Hobiger kontakt.
 • Salsa Dance Villach.
 • Skärbönor.
 • Begagnad dator Windows XP.
 • Tvångsäktenskap länder.
 • Vad är statistisk inferens.
 • Presentkort Chokladfabriken.
 • Bowmore Black Rock pris.
 • Anthony Bourdain net worth.
 • Haley Joel Osment partner.
 • Frankenstein Handling.
 • Scottish Terrier for sale.
 • HP Sprocket Plus ZINK.
 • Thunderbird Kalender synchronisieren Android.
 • Konstanzer seenachtsfest 2020.
 • Hur skriver man en källvärdering.
 • Hemmets Journal Bästa Kryss.
 • GMO djur.
 • WhatsApp Bilder Krankenhaus.
 • Mellansels IF styrelse.
 • Cs:go startet und schließt sich wieder.