Home

Landsarkivet Västerås

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Arkivbildare/upphov: Domkapitlet i Västerås stift (1100-talet - 1999) Arkivbildare/upphov: Västerås hospitalskommission (1621 - 1789) Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen) 2 Stadsarkivets program våren 2021. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika programaktiviteterna: Torsdag 18 mars : Entreprenörer på Guds åkrar - Eva och Gustaf Lewenhaupt, Carlslunds herrgård i Västerås Torsdag 22 april : Arkitekten och modernisten Elsa Sundling - Från Paris till Västerås Torsdag 20 maj : Västerås marknad - en folkfest med lång traditio

Stadsarkivet förvarar ungefär 200 000 bilder. De vanligaste motiven visar stadsmiljöer i centrala Västerås från 1950-talet och framåt. I vår forskarsal kan du själv söka i vårt digitaliserade material, som också omfattar till exempel ljud- och filmklipp Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Kronokamreraren i Västerås. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Vi planerar att öka öppettiderna från och med maj

Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig. I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628 Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum med fokus på det västmanländska kulturarvet. En plats där dåtid möter framtid och allt däremellan. Med ett uppdrag att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum.

Sökning: Västmanlands län - Riksarkivet - Sök i arkive

Efter 14 års sökande har amatörarkeologen Jouni Tervalampi hittat en galgbacke från 1600-talet som ligger vid Västerås sjukhus. I skogsdungen finns det åtta gravar och en avrättningsplats Vid landsarkivet i Uppsala förvaras handlingar från hela Häradsskrivarens i Västerås fögderi verksamhetsperiod. I samband med leverans av handlingar från åren 1946-1966 gjordes en ny förteckning som omfattar det totala beståndet. Uppsala i landsarkivet den 19 augusti 1998 Sara Tedebran ArkivDigital har handlingar från Västmanland som innehåller bland annat kyrkböcker, bouppteckningar och flertalet domböcker och militaria

Domböcker Västerås rådhusrätt och magistrat 1613-1698 och 1718-1881 (år 1850-1881 endast brottmål) Domböcker Kämnärsrätten i Västerås 1701-1849 Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-175 Opening hours From 12 January 2021 opening hours are: Tuesday: 10-11 am; Wednesday: 10-11 am; Thursday: 10-11 am; Due to the Corona Pandemic opening hours of the reading rooms of the Swedish National Archives are currently limited Regionarkivet i Region Västmanland finns i Västerås. Här hittar du bland annat gamla journaluppgifter från hälso- och sjukvården. Ta del av handlingar ur arkivet. Du kan läsa handlingar ur arkivet på plats eller få dem som kopior Övrigt: födelser vid Västerås lasarett 1910-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, 1847-1924 särskilda kyrkoböcker och register (1904-1928 dödbok) för länsfängelset, på landsarkivet. Västerås-Barkarö 19801

Sitt hemma och se Västerås historia i bilder - Stadsarkivet sökbart från hela världen Med start fredagen den 25 november öppnar Västerås stadsarkiv sitt stora bildarkiv för allmänheten på allvar - alla bilder kommer att bli sökbara hemifrån soffan Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län, liksom ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor

Sökning: - Riksarkivet - Sök i arkive

Stadsarkivet - Västerås - Västerås - Västerå

Vad finns i Stadsarkivet - Västerå

Sweden > Landsarkivet i Uppsala. SE/ULA/12393. Lokala skattemyndigheten i Västerås distrikt (fögderi). De ersatte de tidigare häradsskrivarna på landet och kronouppbördsmyndigheterna i städerna. Västerås fögderi omfattade följande församlingar: Altuna, Badelunda, Berg, Björksta, Dingtuna, Frösthult, Hallstahammar, Haraker. Web site created using create-react-ap Västerås stift. Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala, info@bergslagsarkiv.se.

Kronokamreraren i Västerås - Riksarkivet - Sök i arkive

Västerås stadsarkiv Växjö Kommunarkiv Örebro stadsarkiv. Landsarkiv Landsarkivet i Göteborg Landsarkivet i Härnösand Landsarkivet i Lund Landsarkivet i Uppsala Landsarkivet i Vadstena Landsarkivet i Visby Landsarkivet i Östersund Värmlandsarkiv Näringslivsarkiv Centrum för Näringslivshistoria Företagsarkivet i Westerbotten. Stadsarkivarie var Torgny Bondestam. År 1955 började stadsarkivarie Sven W Olsson uppbyggnaden av Västerås stadsarkiv. Till Eskilstuna stadsarkiv kom arkivarien Bror-Erik Ohlsson 1964 och tre år senare började arkivarie Sture Mårtensson från landsarkivet i Lund att planera för inflyttning av ett stadsarkiv i nybyggda lokaler i Norrköpings rådhus Husförhörslängd: Kyrkbok med personuppgifter om de till församlingen hörande personerna. Boken har i regel förts fastighets-och familjevis.Ursprungligen innehöll den uppgifter om dem som deltog i husförhören beträffande kunskaper i den kristna läran samt noteringar om nattvardsgång.De äldsta längderna är folkalängderna från 1620-talet i Västerås stift

Fristående tekniska fackskolor för elteknik fanns i Västerås och Eskilstuna. En del tekniska elementarläroverk ombildades till tekniska gymnasier. Enligt Svensk uppslagsbok (1935) fanns tekniskt elementarläroverk kvar enbart i Borås och Norrköping, och de skulle ombildas till fackskola eller gymnasium liksom de övriga Riksdagen i Västerås beslöt 1544 om att förstärka rikets fasta försvar. Anläggandet av Vadstena slott var ett av beslutets konkreta konsekvenser. Syftet var framförallt att ge skydd mot eventuella anfall söderifrån. Byggnadsarbetena sattes påbörjades 1545. Den befästning som växte fram var rektangulär anläggning Stadsarkivet Kungsklippan. Måndag-Onsdag 11.00-18.00 Torsdag kl 12.00-19.00 Fredag kl 11.00-15.00 . Stadsarkivet Liljeholmskajen. Måndag STÄNG En annan, tidigare i Västerås stadsarkiv förvarad del av Skinnskattebergs bruks arkiv (Skinnskattebergs bruk II), överfördes i oktober 2009 till landsarkivet. Från denna del har i april 2013 volymen G 2 a:1 överförts till Skinnskattebergs bruk I, vari den erhållit nytt volymsignum G 3 A:92b och serien G 2 a utgått

Frans Viktor Bergström (1855 - 1912) - Genealogy

Vasa landsarkiv: Dokumentutställning. Kring gård och stuga. Det österbottniska hemmanets historia. Svensk och finsk broschyr. Vasa landsarkiv: Församlingskort vid Vasa landsarkiv 24/9 2009, 4 sidor. Västerås 1983, 99 sidor + kartta.. Har du frågor om fastigheter, kartor, våra tjänster eller vår verksamhet? Då är du välkommen att kontakta oss på Lantmäteriet

G Ekström: Västerås stifts herdaminne. Exlibriscirkuläret. Meddelanden från Svenska Exlibrisföreningen. Frimurare Vapen, utgiven av J Påhlman, Stockholm 1896. Från norska riksarkivet överlämnade räkenskaper och handlingar, Riksarkivet. Färs HR, Landsarkivet i Lund. M G De la Gardies samling, Riksarkivet På Landsarkivet i Uppsala förvaras domkapitelsarkiven för Uppsala, Strängnäs och Västerås stift. Stockholms stift bildades 1942 genom att södra delarna av Uppsala stift och de nordöstra delarna av Strängnäs stift lades samman med Stockholms församlingar, som tidigare hade eget konsistorium inom Uppsala stift Befolkningsstatistik helåret 2020. 2021-03-18. Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sverige med 29 procent Skräddarämbetet i Västerås. Kungl. Maj:ts allmänna skråordning 1669, med inbundet dokument författat i Stockholm den 13 november 162[] angående skräddareämbetet i Västerås och dess tillhörande medlemmar (Västmanlands läns museum, Västerås). Protokoll 1643-1701 (Nordiska museet, Stockholm) Landsarkivets bestånd är totalt drygt 70 000 hyllmeter. Sedan 2001 förvaras även lagfartsböcker från hela Sverige vilket kraftigt ökat landsarkivets bestånd

Start - Riksarkive

Det blir Anders Nordebring, från Landsarkivet i Uppsala och aktiv i KöpingUttersbergs Järnvägs Museiförening som tar hand om oss. Visningen pågår i drygt två timmar. Samåkning arrangeras från Västerås. Vill du samåka meddela detta i din anmälan I dagarna fyller Västerås lasarett 200 år. Den 1/8 1776 skrev Gustav III från sitt sommarresidens Ekolsund ett brev till landshövding Carl Carlschiöld i Västerås, vilket finns bevarat i landsarkivet i Uppsala och återges här Sveriges populäraste truckutbildningar. För privatpersoner kurser för truckkort på olika orter i Sverige och för företag kan vi utbilda i hela landet • Västerås stift (Västerås), Västerås domkapitel, serie AI • Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Uppsala domkapitel, serie EV117 Källor: genomgången mängd Antal volymer och om de helt eller delvis genomgåtts. 4 volymer från Västerås domkapitel (delvis); 1 volym från Uppsala domkapitel (delvis). Källor: tillgänglighe

Landsarkivet i Härnösand är en enhet inom Riksarkivets regionala avdelning. På Landsarkivet förvaras främst arkiv från regionala och lokala myndigheter men även arkiv från några större, rikstäckande verksamheter samt enskilda arkiv. Enheten har ca 40 medarbetare och verksamheten bedrivs på två depåer i Härnösand. Om tjänste Grau, Olof: Beskrifning öfver Wästmanland, Västerås 1904 (Första upplaga 1754) Grafström Margareta: Handskrifter med kulturhistoria - lär dig läsa och förstå, Härnösand Landsarkivet.

Gutebälgarna - Home | FacebookReferenser

Historiska kartor Lantmäteriet - Lantmateriet

Centrallasarettet Västerås. Centralsjukhuset Karlstad . Centralsjukhuset Kristianstad. Dagkirurgisk enhet i Finspång. Danderyds Sjukhus, Stockholm. Falu Lasarett, Falun. Fruängskällans äldeboende i Nyköping. Gällivare sjukhus . Gävle sjukhus. Hallands sjukhus i Kungsbacka. Helgelandssykehuset i Mosjön, Norge. Hemsjukvården Karlskrona. Danmark: Landsarkivet før Sjælland, Lolland-Falster och Bornholm Danmark: Landsarkivet før Sønderjylland Danmark: Lokalarkivet i Dragør E Västerås Släktforskarklubb - Västmanland Västra Nöbbelövs byalag - Skåne Y Ystadsbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening - Skån En andra arkivvecka, AVEC 04, genomfördes 2004 i Stockholm. Båda konferenserna samlade runt 400 deltagare. Arkivveckan, AVEC 08, med temat Arkivlandskap i förändring arrangerades i Göteborg 7-9 maj 2008 där drygt 500 personer deltog. Arkivveckan 14-16 maj 2013 i Västerås, samlade 440 deltagare Göteborgs-Emigranten - ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg, Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Västerås stifts herdaminne av Joh. Fr. Muncktell 1843-1846 (hemsidan zenker.se) Förvaltningshistoria (av Beata Losman, Riksarkivets hemsida

Västmanlands läns museum - Västmanlands läns museu

 1. Riksarkivet, avdelningen Landsarkivet i Uppsala Uppsala universitets arkiv, Uppsala Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala Värmlandsarkiv, Karlstad Riksarkivet, avdelningen Landsarkivet i Vadstena Västergötlands museum, Skara Västerås stadsarkiv, Västerås Västerås stadsbibliotek, Västerås
 2. handskrifter vid Västerås stiftsbibliotek och Landsarkivet i Uppsala. Det handlar om Johannes Rudbeckius egenhändiga anteckningar i två volymer: av honom själv kallade Memoriale quotidianum (cirka 1621-1645), respektive Memoriale publicum (cirka 1630-1645).13 I dessa finns en del noteringar och räkenskaper och därmed förstahandskällor, so
 3. I kyrkböckerna kan du hitta födelsedatum, dödsdatum och vigselböcker för att lägga ihop pusslet för din släkt. Mycket har idag digitaliserats och scannats in men det mesta finns bevarat i landsarkivet. Både för nybörjare och redan kunniga. Vi lär dig hur du går tillväga för att komma framåt i din släktforskning
 4. Sök uppgifter om personer som bodde i Stockholm 1878-1926. Du kan bland annat få reda på yrke, civilstånd och flyttningar
 5. av V1, Västerås, onsdag, mars 10, 2021, 19:18 (41 dagar sedan) @ anglok22 Fullständiga ritningar borde finnas på något landsarkiv. Själv har jag tittat på ritningar från Kalmar Industri, som finns bevarade på landsarkivet i Vadstena
 6. Riksarkivet och landsarkiv Västerås stadsarkiv (Folkrörelsernas i Västerås arkivorganisation) ENKÄTSVAR Åmåls föreningsarkiv Älvsborgs läns föreningsarkiv 74 enkätmottagare, 23 svar (varav 2 besök) Företagsarkiv Avesta Polarit AB Billerud AB Haldex Garphyttan A

Han hittade bortglömd avrättningsplats SVT Nyhete

 1. Tvisten om Jönköpings privilegiebrev fortsätter. Jönköpings kommun meddelade i december att man är beredd att gå till domstol för att få behålla privilegiebrevet för Jönköping från 1284 och Grännas privilegiebrev från 1652
 2. 721 05 VÄSTERÅS Tel: 021-18 68 80 E-post: info@arkivvastmanland.se. Västra Götaland. Liz Gunnarsson Älvsborgs läns föreningsarkiv Niklasbergsvägen 14 462 32 VÄNERSBORG Tfn 0521 - 27 84 35 Mobil 070-676 80 31 E-post: arkivensdag@alvsborgsarkiv.org. Malin Juvas Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg Box 19035 400 12 GÖTEBORG Tel: 010.
 3. Varje hus har sin historia. Det byggdes en gång. Det har bebotts av många familjer, ofta genom generationer och ibland århundraden. Känslan för huset och hembygden kan vara stark. Eller så är man nyinflyttad på orten och undrar vilka som tidigare bott i huset? Den här boken kartlägger husens och bebyggelsens historia. Så att nya människor i husen får en historia

Häradsskrivaren i Västerås fögderi - Riksarkivet - Sök i

uppbyggnaden av Västerås stadsarkiv. Till Eskilstuna stadsarkiv kom arki-varien Bror-Erik Ohlsson 1964 och tre år senare började arkivarie Sture Mårtensson från landsarkivet i Lund att planera för infl yttning av ett stadsarkiv i nybyggda lokaler i Norrköpings rådhus. Själv tillträdde jag tjänsten som Uppsalas första stadsarkivarie miljearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Arkivet består av totalt 11 voly-mer som till stor del utgörs av familjens korrespondens, totalt 950 brev. Här finns också dagboksanteckningar, teckningar, fotografier samt berättelser om familjens liv skrivna av Gertrud Dalén, den yngsta dottern i familjen. Det var också hon som be • www.statensarkiv.se - Landsarkiven. • www.lantmateriverket.se - Lantmäteriverket. • www.bygdeband.se - Här kan hembygdsföreningar lägga in material. • Västmanlands Läns Museum. Arkiv och bibliotek, arkivarie Ivan Klaesson, tel. 021- 156106 Kontakt: Lars-Eric Johansson Litrum Byggnadsvård Västerås Tel. 070-729978 Arkiv Västmanland tar emot studiebesök i såväl Västerås som i Arkivcentrum Arboga, i Fagersta och Svanå. Vi kan även förmedla kontakten för studiebesök på annat håll. Så långt det går utformar vi studiebesöken utifrån önskemål och intressen. Vi kan i samarbete med skolan skapa studiematerial och göra arbetsuppgifter

Arkiv | Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena Vadstena Lars Wilhelm Gahne Nätverk | Kulturarv Östergötland Linköping Byggnaderna på Öna Om byggnaderna i kulturreservatet Öna Museum | Vadstena stadsmuseum Vadstena Maria Wettergren. Originalfoto på Landsarkivet i Vadstena, avfotograferat med digitalkamera 2002-03-12. TK517 Vallmo: TK522 Vallmo WA5-862: Vinstorp 1947 : Gun Dahlqvist : Foto Stig Västerås: TK050 Västerås TK052 Västerås TK138 Västerås TK510 Västerås 1971 TK530 Västerås WA9-039. Bryggmästarens gåva till landsarkivet. Rötterbloggen. Eva Johansson. 25 mars 2017 3715 Träffar. sedan i Västerås. I Västervik har jag arbetat som journalist större delen av mitt vuxna liv, bland annat 17 år på Västerviks-Tidningen där jag varit nyhetsreporter,. Landsarkivet i Uppsala har en guide om adopterade barn och Barbro Nordlöf har skrivit en bok om adoptioner i Stockholm. Innan adoptioner blev lagliga 1918 placerades barn enbart i fosterhem sedan i Västerås. I Västervik har jag arbetat som journalist större delen av mitt vuxna liv, bland annat 17 år på Västerviks-Tidningen. Se Petra Nybergs profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Petra har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Petras kontakter och hitta jobb på liknande företag

Med ett konto på arbetsformedlingen.se kan du logga in på Mina sidor och få koll på din planering och väg till arbete. Enklaste sättet att logga in och legitimera dig digitalt är att använda din e-legitimation Rusta använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för att marknadsföra sina produkter. Läs mer om Rustas användning av cookies och hur du kan hantera dem här.här Folkare släktforskarförening äger ett bibliotek med drygt 800 böcker som förvaras i föreningens lokal. Medlemmar kan låna hem dem eller läsa på plats i lokalen arkiv fòrvarades tidigare hos Västerås Stiftsarkiv och skänktes till Föreningsarkivet i Jämtlands län där detju hör hemma. Under året har vi till skillnad mot ifjol inte tagit emot några väldigt stora leveranser, men vi har istället ordnat upp några väldigt stora arkiv

Västmanland - ArkivDigita

 1. Röster i arkiven. Den 12 september 1921 skedde det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fram till dess hade kvinnor men också många män varit utestängda från att rösta
 2. Vanliga frågor Här kan du finna svar på några vanliga frågor som rör dödsfall, begravning, bouppteckning och gravsättning. Kostnader 1. Hur finansieras omhändertagandet av en avliden? 2. Vad kostar en begravning? 3. Vem betalar begravningen? 4. Vad är begravningsavgift? 5. Vad händer om jag inte är medlem i Svenska kyrkan Begravningsdagen 6. Vad är en Fortsätt läsa Vanliga.
 3. far Gustaf Hollander i Ölsremma. Käppen är försedd med en ben- eller hornknapp där det förr varit ett inlagt mönster av små silverpärlor
 4. Västerås sjukhus. Västmanlands sjukhus, Västerås. Västerviks Sjukhus. Photo: Ur Waldemar Falcks bildarkiv (förvaras hos Landsarkivet Visby). Address Högalidsgatan 32A Telephone +4670 722 05 32. S-117 30 Stockholm E-mail medinina@hemostick.com. Sweden.
 5. BOUPPTECKNINGARNA 33 Landsarkivet 37 Kyrkoarkivet 78 Tingslagets arkiv 86 Tyngsjö bouppteckningar 113 III. STUPADE SOLDATER IV. INTRESSEBOK 177 121 1 V. MANTALSLÄNGDERNA År 1720 131 Ar 1742 133 År 1760 140 129 VI. BOMÄRKEN 147 Landsarkivet 1739—1832 149 Kyrkoarkivet 1735—1831 136 Tingslagets arkiv 1833—1851 139 VII
 6. Lokalhistoria - näringsliv, historia, föreningsarkiv, lokalhistoria, dokumentskanning, kulturarv, bibliotek, arkiv, läsrum, släktforska, arkiv-, släktforskning.
 7. Arkiv Västmanland, Västerås. 486 gillar · 2 pratar om detta · 27 har varit här. Arkiv Västmanland - Din länk mellan dåtid, nutid och framtid.Arkiv Västmanland är en ideell länstäckande..

Stockholm - Västerås - Bergslagen SWB Säröbanan GSJ Sävsnäs SVJ TGOJ Uppsala - Gävle UGJ Varberg - Borås - Herrljunga VBHJ Vetlanda - Målilla HvMJ Vikbolandsbanan VB Vimmerby - Spångenäs VSJ Vimmerby - Ydre VYJ Voxna - Lobonäs VLJ Väderstad - Skänninge - Bränninge VSBJ Västra centralbana Johan Zacharias Blackstadius, född den 14 mars 1816 i Falkenberg i Halland, död den 25 februari 1898 i Stockholm, var en svensk målare och grafiker samt lärare vid Tekniska skolan i Stockholm.Han var restaurator och restaurerade medeltida kalkmålningar i kyrkor. Förutom altartavlor och porträtt var han historiemålare och utförde målningar med motiv ur nordisk folktro och historiska moti Riksarkivet och Landsarkiven 2005) Västerås ISBN 91-88366-68-5 Övrigt Material på bl a lagtexter från de nordiska länderna. Tillkommande stencilmaterial. (1996, Örnsköldsvik), Arkiv i Norrland 15, s 9-20, 37-51 Ketelaar, Eric., Tacit Narratives: The Meaning of Archives . I: Archival Science 1:131-141, 200 Föreningsarkiv - fack förening, föreningsarkiv, folkrörelsehistoria, lokalhistoria, ideologisk litteratur, dokumentskanning, fackförening, kulturarv. Landsarkivet i Uppsala 2008 . 3 NAMN GÅRDSNR Abraham Johansson, dräng 307 Abraham Johansson, stadstimmerkarl 156 Adenberg, Maria Ersdotter, piga 307 Aegidius Göransson, rådman 142.2, 402 Agander, An[na] Kat[arina] 92 Agrivillia, Sara, gammal piga 278d Ahlbäck, Olof.

handlingar till landsarkiven, eller att de ska betala när de önskar få en handling ur sina redan värdefulla kyrkliga inventarier drivs av den nationella nivån tillsammans med Västerås stift. Utgångspunkten är det av Västerås stift utvecklade inventarieregistret Sacer landsarkivet. Den artikel som jag skrivit i detta nummer om bergs - mannen/männen är ett exempel på en grupp som betytt mycket för vårt lands utveckling. Alldeles nyligen har jag slutfört produktionen av PRO-Kultur i Västerås program för första halvåret 2015. Där har vi två arrangemang som jag ansvarar för. Den 2

Västerås stadsarkiv aug 2017 -nu 3 år 9 månader. Västerås, Sverige Arkivarie på Landsarkivet i Uppsala Uppsalaområdet. Se fler profiler Se färre profiler Andra med namnet Henrik Sundholm. Henrik Sundholm. Henrik Sundholm Skydd. HLA = Landsarkivet i Härnösand. HLA = Medeltidsbrev i HLA. Fotokopia i RA. HLG = Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm. Ed. I. Collijn. 1. Gillesboken 1393—1487 jämte bilagor. 1921. 2—4. Erogata 1509—28. 1923. 5—6:1. Västerås stads hist. 2, se. - Västerås stift . Ankomstregistrerade leverantörsfakturor 10 år . Verifikationer 10 år - Västerås stift - Västerås stifts prästerskaps donationsstiftelse - Biskop Ytterbergs stiftelse för diakoni och samhällsansvar - Domkapitlets stipendiestiftelse för teologie studerande - Ebba och Carl-Erik Arrendals stiftels Följande inledning skrevs av Ernst Wiberg i april 1982. Släktforskning är en god sysselsättning for oss pensionärer. På min fars (Carl Magnus Wiberg) sida hade jag turen att få hela Wibergska släkten kartlagd av min kusin Lars Malcolm Wiberg, som även var lärare i Västerås

Vadstena - Riksarkive

I Västerås-avdelningen var Nina Benner-Anderson sedermera ordförande mellan 1907 och 1918, därtill även i länsdistriktet. Vid Vita Bandets årsmöte 1916 valdes hon till ordförande i riksorganisationens centralstyrelse, en post hon innehade till 1922 LIBRIS titelinformation: Indelningsregister : kyrklig, administrativ, judiciell, kommunal och militär indelning inom Uppsala landsarkivdistrikt. 4 Västmanlands län / Landsarkivet i Uppsala Teater Västmanland, Västerås : Det stora världsägget. 98/712: 200 000. Länsstyrelsen i Västmanland : Ångkraftverket 98/975: 700 000. Kultur- & fritidsnämnden i Västerås stad, Västerås : Scen för ny musik 98/1367: 2 000 000. Himlajorden AB, Hällefors Gästabordet 98/184: 500 00

Regionarkivet - Region Västmanlan

arkivarie Landsarkivet Visby 63-71, arkivarie 71-77, le arkivarie 77-78 Landsarkivet Vadstena, stadsarkivarie Malmö sed 84. Arkivkonsult Växjö kommun 73-79, styrled Hälsorådet Motala 77-83, lär Linkpgs univ 78-82, styrled o utskottsordf Växjö stifts-hist sällskap 79-86, styrled Malmö fornminnesfören sed 86, ord 2 HAMMARSTRÖM, ERIC: Han slog sönder sin fiol när han träffat en spelman som var bättre - om organister och klockare som folkliga ceremoni- och dansspelmän.C-uppsats i etnologi vid Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier, vårterminen 2004 Landsarkivet Härnösand, Uppsala universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet Stockholm, Kungliga Biblioteket Stockholm, Skara Stifts- och landsbibliotek, Växjö Stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Lunds universitetsbibliotek

Sveriges församlingar - V Släktingar

Arkiv Västmanland - Startsida | FacebookPage 72 - Våra rötter

Sitt hemma och se Västerås historia i bilder

Jag besökte landsarkivet i Vadstena nyligen. Det är ju inte ofta man behöver göra fysiska besök på arkiven nu när de flesta källor är digitaliserade, men häradsrätternas arkiv är fortfarande mest tillgängliga på papper. Jag hade två fall att kika på, det ena handlade om ett ruskigt barnamord (vilket jag kommer skriva mer om nä Kontakt. Sjöfart / Ombordanställda Kontakta Transportstyrelsen angående ombordanställda Vill du ringa och ställa en fråga som rör ombordanställda är telefonnumret 0771-41 33 00 0771- För att du ska komma i kontakt med rätt person får du göra ett knappval. Knappvalen markerade med * har telefontid mellan kl. 09:00-11:00.

 • Dylan Sprouse and Cole Sprouse.
 • Metropol Kristianstad catering.
 • PvPoke.
 • Plague Inc Trophy Guide.
 • Les Reines du Shopping 0 10.
 • Blechschild Rohling.
 • Ha ge we Hagen telefonnummer.
 • Betsa fanér.
 • EBay Kleinanzeigen Reutlingen Zu verschenken.
 • Sintring.
 • Ritning carport sadeltak.
 • Byggnadsmaterial PDF.
 • Astronomy software reviews.
 • Stephen King: Dolores.
 • 2018 bank holidays UK.
 • Studentbostäder chat.
 • AMP Biology.
 • Jio new York.
 • Dockteater leksak.
 • Med parti i uttryck korsord.
 • Tårta med bild Göteborg.
 • Happy Birthday bilder gratis.
 • Berühmte Gemälde auf Leinwand.
 • Mahjong Fortuna 3.
 • Psykisk misshandel tystnad.
 • Park walt Disney Studios paris.
 • Off road vehicles forum.
 • Freelance web developer portfolio.
 • Ef core entity state modified.
 • Rita bordsplacering bröllop.
 • Unionen reseersättning.
 • Exxent salladsbestick.
 • Överlåta avtal.
 • Gravkammare Egypten.
 • Burning Man profile examples.
 • Ålands landskapsregering trafikavdelningen.
 • Swim with orcas Norway.
 • Gretchen Rossi baby.
 • Stiga pingisbord reservdelar.
 • Medan, Indonesia.
 • Nya länder efter första världskriget.