Home

Aborträtt i världen

Aborträtt då och nu i världen. Det är ovärdigt att kvinnor och flickor runt om i världen inte ska kunna få tillgång till lagliga och säkra aborter i dag när de medicinska förutsättningarna finns. Fri abort i Sverige infördes 1975 och den rätten fyller 45 år i år. Men vi var inte på något sätt först i världen En av de regioner i världen där aborträtten är som mest begränsad är Latinamerika. Under de senaste 20 åren har flera länder infört totalt abortförbud. Ett av dessa länder är Guatemala som just nu driver en process i parlamentet för att skärpa den redan stränga lagstiftningen ännu mer, bland annat genom att kriminalisera missfall Aborträtten runt om i världen Aborträtten står under ständig attack, allt från den kristna högern i USA till den katolska kyrkan och islamistiska ledare kämpar för att begränsa kvinnors rätt till fri abort. Så här ser det ut, kontinent för kontinent, i världen. Vill du fortsätta läsa Latinamerikanska Nicaragua, El Salvador och Dominikanska republiken hör till några av de länder i världen som har totalförbud mot aborter, även om kvinnans liv är i fara

Fräck på det allra bästa sätt - Sydsvenskan

Aborträtt då och nu i världen Kvinna till Kvinn

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret. Många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten, även om det oftast hanteras som en formalitet Abort är globalt sett inte en mänsklig möjlighet. I 26 % av världens länder är abort totalt förbjudet. I all statistik förekommer det bortfall men man kan statistiskt sett inte se att antalet aborter sjunker i ett land trots att det är förbjudet enligt lag Här är världens hårdaste abortlagar: Det är hårresande Uppdaterad 2019-10-24 Publicerad 2019-10-24 Demonstration i Washington i maj 2019 för aborträttigheter

Aborträtten hyllas och hotas - länderna som gör framsteg

 1. Sedan FN-konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 1994 har mer än 30 länder liberaliserat abortlagstiftningen, medan ett fåtal länder har inskränkt de lagliga möjligheterna till abort...
 2. Ungefär 56 miljoner aborter genomförs årligen världen över. Ett vanligt skäl är dålig tillgång till preventivmedel. Bedömningar visar att ungefär 25 miljoner kvinnor årligen gör aborter på ett osäkert sätt. Enligt WHO beror mellan 8 och 18 procent av alla graviditetsrelaterade dödsfall i världen på osäkra aborter
 3. I två tredjedelar av världens länder är abort olagligt, och varje år begår kvinnor 20 miljoner osäkra aborter, enligt WHO.. Har de råd går de till diskreta kliniker inom eller utom landet.
 4. GP-kolumnist vill se obegränsad aborträtt. AT-läkaren och skribenten Kajsa Dovstad argumenterar i Göteborgs-Posten för fri abort ända fram till födseln. Samtidigt menar hon att vården borde försöka rädda livet på alla barn som lever när de har aborterats, såvida de inte är hjärndöda
 5. Fakta: 25 miljoner osäkra aborter varje år Mellan 2010 och 2014 genomfördes 56 miljoner aborter per år i världen. Varje år var ungefär 25 miljoner av dessa osäkra. Enligt Världshälsoorganisationen WHO står osäkra aborter för mellan 4,7 procent och 13,2 procent av mödradödligheten i världen
 6. Reseförbud försvårar för kvinnor i Polen och andra europeiska länder (exempelvis Malta) att resa utomlands för abort [5,6]. Samtidigt har Storbritannien som smittskyddsåtgärd tillfälligt godkänt att de två läkemedlen för medicinsk abort får tas i hemmet
 7. ikanska republiken, El Salvador, Nicaragua och Chile. Av världens 196 länder tillåter 132 aborter om.

Statsministern i Norge öppnar för att inskränka aborträtten. Statsministern i Norge! Ett land som tillsammans med oss andra i Norden går i täten för flickors och kvinnors fri- och rättigheter i hela världen. Som tillsammans med oss andra är förebilder för jämställdhet och frihet från könsförtryck USA fick fri abort före Sverige (1973 mot 1975) men de senaste åren har delstaterna infört flera hundra olika abortrestriktioner. Texas stränga abortlagar har nu lett till den högsta mödradödligheten i västvärlden. Det finns två huvudlinjer bland abortmotståndarna

Aborträtt handlar inte om tidsgränser, veckor eller försämrad tillgång till abort. Aborträtten handlar inte om pro life i första hand utan om kvinnors liv världen över. Kvinnors rätt att inte behöva dö av dåliga ingrepp som gravida kvinnor har gjort under århundraden genom inmundigande av giftiga örter eller arsenik Anna: Kvinnor straffas just nu, världen över. De sitter i fängelse (ofta långa straff för mord) för att ha gjort abort och/eller för att ha fått missfall, tillsammans med läkare och barnmorskor som har hjälpt dem. Inte många män protesterar mot detta. Således kan inte män ha någonting emot att straffas på samma sätt

Aborträtten är under attack runt om i världen, inte minst i USA. Den här protesten - med demonstranter klädda som kvinnorna i The Handmaid´s Tale protesterade mot Georgias nya stränga abortlagar. Nu har kan staten Alabama komma att införa en ännu striktare abortlag Fakta: Aborträtt i världen Sedan FN-konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 1994 har mer än 30 länder liberaliserat abortlagstiftningen, medan ett fåtal länder har inskränkt de. Statistikdatabas för egna sammanställningar. I statistikdatabasen om aborter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.. Beställa anpassad statistik. Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov.. Källor till statistike Avgörande vecka för aborträtten i Polen. Världen Polens strikta abortlagstiftning kan inskränkas ytterligare. Ett förslag som legat på is sedan 2016 väntas gå till parlamentsomröstning i. Coronaviruset påverkar aborträtten i världen. Världen. I kölvattnet av det nya coronaviruset covid-19 inför myndigheter och regeringar åtgärder som kan påverka människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i grunden. Det gäller inte minst tillgången till abort

Aborträtten runt om i världen ET

 1. Imorgon tar världen ställning för aborträtten RFSU:s ordförande Hans Linde #ståuppföraborträtten Rätten till en säker och laglig abort är långt ifrån självklar idag och utvecklingen går på en del håll bakåt. 28 september infaller den internationella aborträttsdagen där människor världen över står upp för rätten till en säker och legal abort
 2. Aborträtten i världen: några exempel. Enligt den amerikanska organisationen Center for Reproductive Rights årliga sammanställning över abortlagar för 2014 har endast 39,5 % av världens befolkning rätt till fri abort. Ytterligare 13,8 % av världens befolkning bor i länder där abort tillåts för att rädda liv och hälsa
 3. I länder där abort är tillåtet görs enligt Guttmacher Institute 34 aborter per 1 000 kvinnor. Motsvarande siffra i de länder där abort endast tillåts om kvinnans liv är i fara är 37 aborter per 1 000 kvinnor. I stället görs aborterna i smyg, utan tillgång till varken medicinsk utrustning eller utbildad personal
 4. Aborträtten är en rättighet som förnekas miljontals kvinnor världen över och som ständigt måste försvaras, så även i Europa. Rätten att göra abort är ovärderlig för kvinnors och flickors frihet och självbestämmande, skriver Sofia Jarl och Kerstin Lundgren
 5. Osäkra abortmetoder tar nämligen ungefär 47 000 kvinnors liv världen över varje år, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Det gör osäkra aborter till en av de största dödsorsakerna bland kvinnor globalt sett. Kvinnors tillgång till, och möjlighet att göra, abort på ett säkert sätt skiljer sig enormt mellan olika länder
 6. I Polen, Spanien och Norge har det gjorts försök att inskränka aborträtten på olika sätt de senaste åren. I augusti beslutade Argentinas parlament, med par rösters marginal, att behålla landets abortförbud. I Sverige har vi ibland känt att vi kunnat ta vår aborträtt för given
 7. Många av de osäkra aborter som görs runt om i världen i dag orsakar bestående men eller till och med död. Många kvinnor dör varje år, faktiskt motsvarande hela befolkningen i Lidköping. Osäkra aborter ligger i dag bakom 13 procent av mödradödligheten, visar siffror som publicerats i The Lancet Global Health

Men nu hotas plötsligt aborträtten i många delar i världen. I Nicaragua förbjöds abort helt 2006. Och detta förbud gäller även då den gravida kvinnans liv är i fara. År 2014 ville Spaniens regering förbjuda fri abort, men detta förslag stoppades efter protester Ordet aborträtt är just en sådan slöja som döljer vad det faktiskt handlar om: ett svårt moraliskt dilemma där ett människoliv tas. När det här konstruerade begreppet kommer på tal är det därför inte läge att böja sig, utan i stället gå till motangrepp, och förmedla var de faktiska rättigheterna ligger Rätten till att bestämma över sin egen kropp ses som en mänsklig rättighet över hela världen. Trots det är frågan om aborträtt väldigt polariserad i EU och fri abort ses inte som en självklarhet inom alla medlemsstater. Denna uppsatts har för syfte att undersöka vad det finns för samband mellan liberala abortlagar och ekonomisk tillväxt i rika länder Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter Läkarförbundet måste försvara aborträtten på hemmaplan, men även arbeta för en utökad aborträtt internationellt. Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, skriver Kvinnliga läkares förening

NoBoyToy : Män bör käka kolan med papper på

Aborträtten är en viktig del av alla människors rätt till en god hälsa och livskvalitet, och måste kämpas för och bevaras. Polen: Aborträtten attackeras mitt under nedstängningen Kvinnorörelsen i Polen har mobiliserat mot varje attack på reproduktiva rättigheter (Foto: Wikimedia Commons / Zorro2212) Aborträtten i världen I stora delar av världen är tillgång till abort begränsad. De som främst riskerar sina liv och sin hälsa är de som redan lever i fattigdom och bor i länder Valresultatet innebär att Sverigedemokraterna som vill begränsa aborträtten kan få inflytande över utformningen av den svenska hälso- och sjukvården. I dag, på den internationella aborträttsdagen, är vårt budskap till landets politiker därför enkelt: Stå upp för aborträtten, skriver företrädare för RFSU, Barnmorskor, sjuksköterskor och läkare Underhuset i Polen röstade för att skicka två kontroversiella lagförslag, om skärpta abortregler och kriminalisering av sexualundervisning, till ett parlamentarisk utskott för vidare behandling. Båda är nu lagda på is. Konservativa krafter försöker nu uppenbarligen utnyttja Corona-pandemin för att flytta fram sina positioner, säger Hans Linde, RFSU

Dels för de som lever i länder där abort är förbjudet eller aborträtten kraftigt kringskuren som i Polen. Dels för kvinnor i länder som tillåter sjukvårdspersonal att hänvisa till så kallad samvetsfrihet, exempelvis Italien - vilket innebär att kvinnor trots laglig rätt till abort nekas hjälp på alla närliggande sjukhus Aborträtten - en mänsklig rättighet att bestämma över sin kropp Imorgon den 28 september vill RFSU, tillsammans med många organisationer i världen,.

Så ser aborträtten ut i Europa SVT Nyhete

Skribenten Amanda Broberg, viceordförande i Fria moderata studentförbundet. Foto: Pressbild. Sverige bör ta nästa steg för en aborträtt i tiden - och bli det första landet i världen att permanent tillåta abort­piller över disk. Det skriver Amanda Broberg, Fria moderata studentförbundet Aborträtten måste försvaras både i Sverige och utomlands. Det görs genom att stå upp för den och göra aborter mer tillgängliga - inte genom att använda den som en accessoar när man vill. Men att som kvinna bejaka aborträtten betyder inte att de etiska frågeställningarna är frånvarande, skriver Marina Andersson. Ett av livets ofrånkomliga villkor är att ställas inför komplexa val. Det stora antalet illegala aborter som sker i världen över, med hög risk för kvinnans egna liv, visar på omänskliga ställningstaganden som en ofrivillig graviditet kan komma att innebära

Aborträtten i Europa - land för land SVT Nyhete

Aborträtten är skyddad enligt det historiska beslut (Roe vs Wade) som USA:s högsta domstol tog 1973. Men det domslutet lämnade ett tolkningsutrymme i och med att delstaterna fortfarande kan. Över 500 samlades utanför polska ambassaden i Stockholm igår för att protestera mot attackerna och inskränkningarna mot polska kvinnors rätt till sin egen kropp - för rätten till abort. Över hela världen har solidaritetsaktioner ägt rum mot PiS-regeringens inskränkningar av aborträtten

Kvinnans rätt är hotad på allt fler håll i världe

Vi måste fortsatt uppmärksamma och försvara kvinnors fri- och rättigheter, både i Sverige och i övriga världen. Ännu är stödet för aborträtten i Sverige starkt och robust Irlands beslut att legalisera abort har uppmärksammats som en historisk seger för kvinnor världen över. Men samtidigt går USA i rakt motsatt riktning. Donald Trump har under sin tid som president lyckats få igenom en rad restriktioner i aborträtten Wade - det beslut som togs av högsta domstolen 1973 och garanterade aborträtt i hela USA. Nu ser det ut som att Trump kommer att kunna nå det målet. Ruth Bader Ginsburg var en drivande kraft för jämlikhet. Som konsekvent liberal domare garanterade hennes röst även aborträtten för de amerikanska medborgarna Latinamerika vänskapsförening, Latinamerikagrupperna och Miljöpartiet de gröna bjuder in till seminarium om aborträtten i riksdagen den 8 mars. El Salvador har en av världens strängaste abortlagstiftningar. Abort är totalförbjudet och kan ge fängelse i upp till 40 år. Idag avtjänar drygt tjugo kvinnor 30-40 år långa straff för abort I Polen tillåts endast folksamlingar på fem personer på grund av coronapandemin. Marta Lempart leder de Svarta paraplyerna som under fredagskvällen samlar tiotusentals demonstranter för aborträtt i huvudstaden Warszawa. I ett land där lagstiftningen förbjuder abort av missbildade foster. - Vi gör inget fel genom att protestera och gå ut på gatorna, sa Lempart under en.

Aborträtt RFS

Världens bästa yrke . Redaktörer . Lediga Tjänster . Nyheter / Abort. Det här tycker våra svenska partier om abort . Aborträtten ser de också som en hälsofråga för kvinnor,. Världens äldsta monark, drottning Elizabeth II, fyller 95 år i dag. Men något speciellt firande blir det inte - sorgeperioden efter hennes make prins Philips död den 9 april pågår.

Miljardstöd i Bryssel för aborträtt | SvDSvensk aborträtt är inte hotad | Bohusläningen

ABORTRÄTTEN 2018 - årets 6 viktigaste händelser - Amnesty

Aborträtten kan inte skrämmas bort med propaganda bestående av obehagliga bilder. En osäker abortmetod som årligen leder till döden för 47 000 livmoderbärare runt omkring i världen Socialdemokratiska kvinnor Trollhättan: Är aborträtten hotad i världen? Insändare För S-kvinnor är kvinnans rätt till abort en självklarhet. Bara kvinnan själv kan fatta detta beslut. Kvinnans rätt till sin egen kropp är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv Men något så relativt enkelt som aborträtt blir svårt när det krockar med religiösa dogmer och politisk ovilja. Den 28 september var det internationella dagen för säkra aborter. I samband med den uppmärksammades på många håll hur allvarligt läget fortfarande är i stora delar av världen Lyckligtvis går utvecklingen ibland åt rätt håll. I flera länder runtom i världen har abort avkriminaliserats de senaste åren. Förra året blev Argentina det tredje landet i Sydamerika som legaliserar abort. Säkra och kostnadsfria aborter erbjuds nu alla gravida i landet fram till graviditetens fjortonde vecka Debatt Alla partier är abortmotståndare Replik. Aborträtten trumfar livsrätten i svensk politisk debatt, trots att lagen slår fast att en gravid kvinnas rätt att bestämma om sitt ofödda barns liv upphör efter vecka 18, skriver Lennart Sacrédeus

Aborträtten är inte förhandlingsbar - OmVärlde

Samtidigt är aborträtten ingen självklarhet här heller. - Vi ska inte glömma att vi under EU-debatten hade en diskussion om aborträtten i Sverige, mellan partier. Vi ska vara försiktiga med att säga att abortmotståndet endast finns någon annanstans, det finns här i Sverige också, säger Gunilla Backman programansvarig specialist för hälsa på Sida Demonstrationer för aborträtt i Argentina. Trots pandemin har lärarfackliga organisationer runt om i världen lyckats upprätthålla sitt jämställdhetsarbete. lararforbundet.s Sverige har sedan 1975 en av världens mest liberala abortlagstiftningar. I många andra länder är aborträtten hårt reglerad och kvinnor som bryter mot abortlagarna riskerar fängelsestraff eller till och med dödsstraff. Om de överlever abortingreppet, vill säga

Aborträtten - en mänsklig rättighet Kvinna till Kvinn

Under 2019 såg vi både bakslag och framsteg när det kommer till rätten till fria och säkra aborter i världen. Aborträtten utmanas offensivt av konservativa och nationalistiska politiska krafter, men kampen för fri abort har också skördat segrar. Arbetaren listar några av det senaste årets händelser i abortpolitiken Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter. Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter Några av världens mest restriktiva abortlagar återfinns här. Abort är totalförbjudet i Malta, San Marino samt Andorra. I Irland är abort straffbart med upp till 14 års fängelse. Och i vårt grannland Polen, som redan har en av Europas hårdaste abortlagar, riskerades aborträtten bara för några månader sedan gå förlorad Demonstrationer för aborträtt i Argentina. Trots pandemin har lärarfackliga organisationer runt om i världen lyckats upprätthålla sitt jämställdhetsarbete. Idag är det internationella kvinnodagen Flera delstater har på kort tid stramat åt sina abortlagar samtidigt som Donald Trump öppet kritiserat Högsta domstolens legalisering från 1973. ANALYS Donald Trump blev USAs första sittande president att tala vid March for Lifes årliga demonstration i Washington och angrep i sitt tal Roe-Wade-domen i Högsta domstolen 1973 som legaliserade abort i USA: - [

Världen idag - Nyhetstidning på kristen grundGucciväskor och abort slagträn i tv-debatt | GPPolen utnyttjar smittan till att förbjuda aborter

Abort - Amnesty Sverig

Diskussionen fortsatte om hälsoläget globalt, och vilka utvecklingar vi ser just nu. Bland annat lyftes frågan om aborträtt upp: - Trumps beslut att sluta stötta organisationer som bedriver preventivmedelsinformation och mödravård slår väldigt hårt mot kvinnor världen över Bland annat stärker vi biståndsbudgeten i syfte att öka tillgängligheten till abort och mödravård i tredje världen. ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter och aborträtt Björn Söder jämför abort med mord, Donald Trump ströp allt bistånd från USA till organisationer i världen som arbetar med abort och den polska konservativa regeringen inför i praktiken ett totalförbud mot abort. Senast i raden är Honduras där kongressen i torsdags röstade för att skriva in abortförbudet i landets grundlag Abort handlar om rätten att bestämma över sin framtid och sitt liv. Begränsningar av aborträtten får alltid konsekvenser, för kvinnors frihet, hälsa och liv. Vi är många som står bakom den svenska abortlagstiftningen, den är en grundläggande rättighet och centralt för ett jämställt samhälle

Socialdemokratisk kvinnoforskare som startade Grupp 222, vars tankar skulle komma att lägga grund för sjuttiotalets jämställdhetsreformer, som daghem, aborträtt och särbeskattning. Exempelvis ökar barnäktenskapen i världen, och i flera länder diskuteras inskränkt aborträtt och sänkta åldrar för sexuella relationer, förklarar hon Aborträtten är en rättighet som förnekas miljontals kvinnor världen över och som ständigt måste försvaras - så även i Europa. Rätten att göra abort är ovärderlig för kvinnors och flickors frihet och självbestämmande USA, Guatemala, Polen - och Norge. På flera håll i världen blir abortmotståndet allt synligare och mer organiserat. Rörelsens motor består bland annat av amerikansk finansiering

Om den fria aborträtten inskränks och kvinnan själv inte får fatta beslutet, måste någon annan göra det åt henne. Makten förflyttas från den närmast berörda till en myndighet. En Frances Kissling, ledare för Catholics for a Free Choice, intervjuas 981108 i DN Aborträtten ej förhandlingsbar Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige Det var det som gjorde abort lagligt i hela USA. 45 års senare ser abortmotståndare nu alltså sin chans att få aborträtten upphävd I över 100 år har internationella kvinnodagen samlat feminister i gemensam kamp. Rötterna går tillbaks till en tid då kvinnor helt saknade formella rättigheter. Var står vi idag? Vad kan vi lära oss av feminismens historia? Här ger fyra historiker sin syn på saken El Salvador är ett av de länder i världen som har ett totalförbud mot abort, även om kvinnans liv är i fara. Ett annat är grannlandet Nicaragua, där tvingades 22-åriga Olga Reyes behålla ett barn som utvecklades utanför hennes livmoder, så kallat utomkvedshavandeskap, något hon avled av Det dör omkring 47 000 kvinnor varje år i världen på grund av osäkra aborter och hundratusentals kvinnor skadas. Det dör alltså i genomsnitt 5 kvinnor i timmen. Detta är en konsekvens av den religiösa familjefundamentalistiska konservatismens företrädare runt om i världen som högljutt kräver inskränkningar av kvinnors bestämmanderätt över sin egen kropp och mot aborträtten

 • Pokkén Tournament DX Switch Lite.
 • Minska maskor resårstickning.
 • Kalkyl skogsbilväg.
 • Kyltekniker utbildning Linköping.
 • Ord mot ord synonym.
 • Little Rock Arkansas ZIP.
 • Konfirmation Boo församling.
 • Endimensionellt ledarskap.
 • Ont i knät efter suttit.
 • Exploring Lisbon.
 • Njoy Gewinnspiel.
 • Dominikanischen Pass in Deutschland verlängern.
 • ROCK ANTENNE 666 liste 2021 Platz 1.
 • Grön tomatmarmelad med citron.
 • Allsvenskan 1993.
 • Ersätter synonym.
 • Självupplösande stygn katt.
 • Mac administrator.
 • Tweek skumtomte.
 • Gravid vill lämna min man.
 • Linerläggning Folkpool.
 • A Christmas Carol Movie summary.
 • Edith Södergran citat.
 • Edward Blom ålder.
 • Antikroppar mot spermier.
 • Inredningsarkitekt Konstfack.
 • Midsommar kläder dam.
 • Roliga övningar arbetsmiljö.
 • 1200 brutto ile to netto umowa zlecenie.
 • Kaart Curacao Mambo Beach.
 • Likheter mellan Barock, Wienklassicism och Romantik.
 • Nomp inställningar.
 • Reverse tedesco italiano.
 • Mischlingswelpen privat.
 • It bully.
 • Bolivia president.
 • Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Skageflå.
 • Ätstörning Västra Götaland.
 • Långvarig förstoppning risker.
 • Astro A50 PC.
 • Freie Schulen Sachsen Anhalt.